ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

บริษัท เพาเวอร์ คอนเวอร์เตอร์ จำกัด เรามองเห็นความสำคัญในเรื่องของพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนา สินค้าให้ใช้งานง่าย คุ้มค่า ราคาประหยัด ทำให้พลังงานไฟฟ้าเข้าถึงผู้คนโดยง่าย

ระบบชาร์จแบตเตอรี่แบบ MPPT (Maximum Power Point Tracking) ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีความชำนาญ ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพสินค้าได้ด้วยตนเอง สามารถผลิตได้ในราคาที่ไม่แพง ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เช่น พลังงานสำหรับการเกษตร เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟถนนโซล่าเซลล์ ระบบแสงสว่างในที่พัก ไฟส่องสว่างในโรงรถ ปั้มน้ำระบบดีซี กล้องวงจรปิด ระบบพลังงานสำหรับการตั้งแคมป์ พักแรม ฯลฯ

ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน การผลิตพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถทำได้ง่ายมีต้นทุนต่ำ แต่จะผลิตพลังงานได้เฉพาะในช่วงกลางวันและแปรตามสภาวะของแสงแดด ธรรมชาติของพลังงานเมื่อผลิตมาได้ตองถูกนำไปใช้ทันที หากไม่ใช้พลังงานขณะที่ผลิตได้ พลังงานก็จะสูญเสียโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ความท้าทายในเรื่องของพลังงานไม่ใช่เรื่องการผลิต แต่โจทย์ที่ยากคือการกักเก็บพลังงานเพื่อนำไปใช้ในเวลาที่ต้องการ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานจึงเป็นกุญแจหลักที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการผลิตพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันเรามีแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งมีศักยภาพสูงในการเก็บพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเราสามรถทำต้นทุนได้ต่ำและมีความคุ้มค่า

เทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ เราพัฒนาเทคโนโลยี BMS (Battery Management System) ด้วยองค์ความรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จัดการแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน และแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆในปัจจุบันหลายชนิด ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงโดยไม่ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จึงทำให้ควบคุมต้นทุนได้ และสามารถประยุกต์การใช้งานให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เหมาะใช้งานกับแบตเเตอรี่สมัยใหม่หลายชนิด

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004763